FUNKČNÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY - co mohu udělat ještě lépe?

Kurz Vám pomůže účinněji oslovovat vaše cílové skupiny prostřednictvím funkčních propagačních materiálů. Momentálně je tento seminář pořádán 8. 4. 2010 v Praze 1. O pořádání semináře v Pelhřimově a okolí Vás budeme v nejbližší době informovat. V případě zájmu nás prosím kontaktuje zde.

 Místo konání:
Neziskovky.cz, o.p.s. - seminární místnost, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Kurz je určen pro: 
 • Vedoucí a řídící pracovníky neziskových organizací.
 • Vedoucí chráněných dílen a ostatních provozů.
 • Všechny, kteří prodávají výrobky nebo služby neziskových organizací.
 • Všechny, kterým záleží na dlouhodobé perspektivitě organizace.
 
Forma kurzu: Seminář
 

Obsah: 

 • Marketingový základ úvah o funkčních propagačních materiálech
 • Detailní rozbor jednotlivých prvků celkového grafického uspořádání (layoutu) – obrázky, texty, logo, kontakty, titulky, nadpisy
 • Doporučení pro tvorbu layoutu
 • Konkrétní příklady a jejich rozbor
 • Ukázky nejčastějších chyb
 • Ukázky funkčních materiálů
 • Rozbor důvodů funkčnosti/nefunkčnosti 
 • Identifikace silných a slabých stránek

Cíl kurzu:

 • Naučíte se rozpoznávat, chápat a využívat zásady a zákonitosti tvorby funkčních propagačních materiálů.
 • Naučíte se účinněji oslovovat vaše cílové skupiny.
 • Dozvíte se o nejčastějších chybách znemožňujících pochopení a přijetí sdělení.
 • Společně s lektory rozeberete Vaše tiskoviny a webové stránky.
   

Lektoři: Bc. Zdenka Nosková a MgA. Ivana Kolářová

Čas konání: 21. 2.2011, 10:00 – 17:00 hodin (prezence účastníků od 9:45)

Rozsah: 7 hodin

Maximální počet účastníků na kurzu: 10

Bližší informace o kurzu, ceně kurzu a přihlášení zde.